Update: Corona virus

Beste leden

Zoals iedereen via de media vernomen heeft, kondigde de nationale veiligheidsraad deze week een reeks nieuwe maatregelen af waaronder een versoepeling voor buitenluchtactiviteiten in groepen van maximum 20 personen in clubverband onder begeleiding van een coach of veiligheidscoordinator en dit vanaf 18 Mei.

Het bestuur van WTC Velina heeft hier ook kennis van genomen en een vergadering gehouden op 14 Mei waarbij we de pro’s en contra’s bij alle mogelijke scenario’s in detail overwogen hebben. Na rijp beraad en een stemming is heeft het bestuur bij meerderheid van stemmen beslist dat: Er voorlopig GEEN heropstart komt van de activiteiten van de club.

Het staat de leden vrij alleen of onderling te blijven rijden volgens de geldende regels van privé sporten. (de reeds geldende 1 + 2 regel). We dringen er echter op aan dit met het nodige “gezonde verstand” te blijven doen en met steeds dezelfde fiets vrienden te blijven rijden.

Het is NIET TOEGELATEN de clubkledij te dragen voor wie gaat rijden in groepen van meer dan 3 personen. Het bestuur zal hier strikt op toezien en overtredingen zullen leiden tot mogelijke schorsing of uitsluiting uit de club.

Het bestuur plant een nieuwe evaluatie na de eerstvolgende veiligheidsraad op 8 Juni waarbij de situatie op dat moment opnieuw geëvalueerd zal worden. Ter motivering van bovenvermelde beslissing willen we volgende punten benadrukken: – De gezondheid en daaraan verbonden risico’s staan centraal in de organisatie’s van onze club.

De gemiddelde leeftijd van de leden ligt in onze club vrij hoog en er werd beslist dat het nog te vroeg is om op een veilige manier een heropstart te kunnen organiseren. – Het is vrijwel onmogelijk om bij het fietsen in groep (ook bij kleinere groepen) de social distancing regels van 1,5m te kunnen handhaven.

De verantwoordelijkheid die onze wegkapiteins zouden moeten dragen is te groot. Na overleg met politiediensten blijkt dat er ook daar nog enorm veel onduidelijkheid is over de toepassing van de regels en het is dus ook voor ons zo goed als onmogelijk nu reeds een veiligheidsplan op te stellen dat de verantwoordelijkheid van de wegkapiteins op legaal gedekte manier zou inperken. We zijn met deze beslissing solidair en sluiten ons aan bij de overige wielerclubs in centrum Geraardsbergen zoals WTC De Roeve en WTC De Trudy’s. Ook daar blijven de ritten in groep gestaakt tot nader order.

We willen als bestuur, gesteund door onze leden, op deze manier ons steentje bijdragen bij de algemene veiligheid en hopen dat hiermee het imago van de egoistische wielerterrorist een nieuwe knauw mag krijgen. WTC Velina is een warme club met oog voor veiligheid, respect voor de wegcode en solidariteit naar de medemens. Wees geduldig, wees voorzichtig en blijf vooral gezond !

Met vriendelijke groeten
Het bestuur