Update: Corona virus

Update: 20 oktober 2020
Beste leden,

Vorige Zondag hebben we het reguliere wielerseizoen nog enigszins in schoonheid afgesloten met een mooie en veilige opkomst van een 20 tal leden.

Vanaf zondag 18 Oktober starten opnieuw de winterritten.

Voor de nieuwere leden leggen we het concept ‘winterrit’ even uit.
Leden verzamelen gedurende de winterstop op de parking aan ons lokaal. Het vertrek is meestal om 9u tenzij onderling anders overeengekomen in de whatsapp groep “rit plannen” . De afstand bedraagt  60 a 70 km en de hoofd-bedoeling is de conditie te onderhouden. Maw, de snelheid is van ondergeschikt belang. Er zijn geen vast ingedeelde groepen en de samenstelling gebeurt meestal op het moment zelf afhankelijk van het aantal aanwezigen. Omdat de samenstelling van de groep sterk kan variëren geldt hier meer dan ooit dat de snelheid van de traagste toonaangevend is. Dit zijn ritten op eigen initiatief van de leden en er was tot nu toe geen verantwoordelijke wegkapitein of vooraf geplande route.
In het verleden waren de winterritten immers geen officiële clubactiviteit.

We hebben inmiddels kennis genomen dat een steeds groeiend aantal leden interesse toont om ook gedurende de corona-winter actief te blijven.

In deze ongewone omstandigheden heeft het bestuur beslist dat de winterritten vanaf 18 Oktober zullen doorgaan als “georganiseerde sport activiteit van de club”.

Deze maatregel geldt enkel voor dit seizoen.

Reden hiertoe is volgende corona-maatregel die het samen sporten in privé-verband een strafbaar feit maakt vanaf meer dan 4 personen : “Verbod op Niet-georganiseerde samenscholingen buiten: maximaal 4 personen, uitgezonderd voor gezinsleden die onder één dak wonen”
Door de rit te laten doorgaan als club-activiteit behouden we de rechten om als sportvereniging met een groep tot max 50 personen te rijden onder begeleiding van een coach/safety coördinator. De winterritten officialiseren voorkomt dat 5 mensen die samen op pad gaan gestopt worden en elk een fikse boete riskeren.

Omdat een overgroot deel van de leden in de winter niet rijdt hebben we ook beslist dat:
– we de middelen van de club-kas eerlijk en evenredig willen blijven aanwenden voor alle leden. De drank na de rit zal dus ook voor eigen rekening blijven.
– de gereden kilometers tellen niet mee voor het kampioenschap-klassement en worden eveneens niet meegeteld bij de club-carrière kilometers (bekers).

Omdat het niet in te schatten is hoeveel deelnemers er wekelijks zullen zijn, kunnen er geen ploegen vooraf gevormd worden en zullen er ook nog steeds geen ritten “gepland” worden. Het komt er op neer dat er spontaan groepen gevormd zullen worden en dat iemand een rit improviseert of voorziet in onderling overleg.

In de praktijk verandert er dus weinig, behalve dat we ook in de winter nog steeds “legaal” in grotere groepen  kunnen blijven rijden.
Wat heel belangrijk is, is dat elke groep – voor vertrek – 1 kapitein aanstelt en dat die persoon de kapiteinsband zichtbaar draagt !
Hij is tijdens de rit ook verantwoordelijk voor de controle op het naleven van de covid-maatregelen.
Indien er geen kapiteinsband gedragen wordt is er geen aangestelde begeleider en blijft iedereen strafbaar voor het overtreden van bovenvermelde regel. De club kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor overtredingen.

Er zal elke zondag iemand van het bestuur aanwezig zijn waar een kapiteinsband voor de rit opgehaald kan . Bezorg deze na de rit ook weer terug.
Indien een bestuurslid meerijdt in een groep zal deze de kapiteinsband dragen.

Hou jullie ook buiten het reguliere seizoen aan de eerder gecommuniceerde hygiëne maatregelen.

Gebruik jullie gezond verstand, blijf sporten, blijf gezond,

 

Het bestuur